Skip to content

Pricer tar nordisk rekordorder – Ordervärdet uppgår till 90 MSEK

Share:

Pricer har genom sin partner PSI Group tecknat ett avtal med en ledande livsmedelskedja i Norden om installation av system för elektroniska hyllkantsetiket...

Pricer har genom sin partner PSI Group tecknat ett avtal med en ledande livsmedelskedja i Norden om installation av system för elektroniska hyllkantsetiketter. Avtalet omfattar kedjans samtliga butiker och installationerna beräknas ta fart under tredje kvartalet. Pricer och PSI har vunnit avtalet efter en längre tids utvärdering och omfattande pilotinstallationer.

– Det är vår hittills största installation i Norden. Det är extra glädjande att den dessutom omfattar kedjans samtliga butiker, säger Fredrik Berglund, VD Pricer.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

 

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 16:e maj 2012 kl. 08:30.

 

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                                                                                  Hemsida: www.pricer.com
Bergkällavägen 20-22
                                                                                                                                        Telefon: +46 8 505 582 00
SE-192 79 Sollentuna
                                                                                                                                         Organisationsnummer: 556427-7993