Skip to content

Pricer säljer sina aktier i Appulse

Share:

Pricer AB har ingått ett avtal om försäljning av sitt 51-procentiga innehav av aktierna i Appulse Retail Software Solutions Private Limited, New Delhi, Ind...

Pricer AB har ingått ett avtal om försäljning av sitt 51-procentiga innehav av aktierna i Appulse Retail Software Solutions Private Limited, New Delhi, Indien till de återstående delägarna i bolaget. Appulse arbetar med utveckling av mjukvara som tillsammans med andra applikationer används i Pricers ESL-system. Appulse skapades gemensamt av Pricer och indiska mjukvaruingenjörer 2003 som en del i Pricers utveckling av den nya ESL-plattform som stödjer nya bildskärmslösningar såväl som en plattformsoberoende distribuerad lösning. ”Appulse söker nu tillväxtmöjligheter och vill utvecklas i en riktning utanför Pricers intresseområden och därför skiljs företagen åt formellt, men vi kommer att fortsätta samarbeta. Pricer har ett avtal med Appulse som säkerställer fortsatt mjukvaruutveckling, ” säger Jan Forssjö, VD i Pricer. Antalet anställda i Appulse per 31 mars 2006 uppgick till 56 av Pricerkoncernens 124. I och med avyttringen av Appulse kommer antalet anställda i Pricer att reduceras i motsvarande omfattning. Appulse hade under 2005 en omsättning som uppgick till 8,5 MSEK med ett resultat på 1,2 MSEK, huvudsakligen från tjänster till Pricer. Aktierna är försålda till ett nära bokfört värde i Pricerkoncernen innebärande att de finansiella effekterna av transaktionen är begränsade. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 – 505 582 00 Pricer AB (publ) Bergkällavägen 20-22 SE-192 79 Sollentuna Sweden Hemsida: www.pricer.com Telefon: +46 8 505 582 00 Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer