Skip to content

Pricer reviderar licensavtal med japanska Ishida – Får order på 40 Mkr

Share:

Pricer och japanska Ishida har kommit överens om att revidera det licensavtal som tecknades 2007. Uppgörelsen innebär bland annat att Ishida beställt hy...

Pricer och japanska Ishida har kommit överens om att revidera det licensavtal som tecknades 2007.

Uppgörelsen innebär bland annat att Ishida beställt hylletiketter för 40 Mkr som ska levereras under 2011 – 2012. Vidare ska Ishida betala 50 procent mer i royalty per installerad grafisk hylletikett. Samtidigt behöver inte Ishida betala de återstående 13 Mkr i licensavgift, som skulle betalts i början av 2011.

– Det reviderade avtalet tar hänsyn till att den japanska marknaden för grafiska hylletiketter har utvecklats långsammare än vi förutspådde, men vi har på senare tid sett en tilltagande efterfrågan på ESL, säger Fredrik Berglund, vd för Pricer.

Ishida är Pricers partner i Japan sedan snart femton år och har hittills installerat Pricers ESL i över 1 500 butiker.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, vd eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00


I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndag, 21:a februari 2011 kl. 14:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer