Skip to content

Pricer öppnar nytt kontor i Tyskland

Share:

Pricer förstärker sin närvaro i Tyskland. Den 1 februari 2015, öppnade företaget ett nytt kontor i Düsseldorf.

Pricers starka marknadsposition i Tyskland har sitt ursprung i företagets stora utrullning inom grossisthandeln. Den starka positionen bidrar också till en god kännedom om investerings-beteendet inom den lokala detaljhandeln.

Automatisering av hyllkanten med elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) är en av de trender som väntas växa de närmaste åren, i takt med att detaljhandeln ökar sitt fokus på kostnader och priskänslighet. För att möta en växande efterfrågan, har Pricer valt att öppna ett lokalt kontor i Tyskland.

”Kunder och återförsäljare efterfrågar direkt och lokal support. Med vår nya bas i Düsseldorf, kommer vi att kunna vara mer lyhörda för behoven på den lokala marknaden samt kunna erbjuda bättre support”, säger Charles Jackson, EVP Global Sales, Marketing och Strategy på Pricer.

Rekryteringen av lokal personal har påbörjats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Vestin, VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 18 februari 2015 kl. 14:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer