Skip to content

Pricer ökar antalet utestående röster med 0,3 %

Share:

Pricer har under juni månad konverterat samtliga 750 000 C-aktier till B-aktier i bolaget och dessa aktier utgör eget innehav. Vidare har 50 A-aktier konve...

Pricer har under juni månad konverterat samtliga 750 000 C-aktier till B-aktier i bolaget och dessa aktier utgör eget innehav. Vidare har 50 A-aktier konverterats till B-aktier på aktieägares begäran. Sammantaget har detta ökat antalet röster i bolaget med 0,3 %.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease.
Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 28:e juni 2013 kl. 18:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                       Hemsida: www.pricer.com
Västra Järnvägsgatan 7
                                            Telefon: +46 8 505 582 00
SE-111 64 Stockholm
                                               Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer