Skip to content

Pricer ökar antalet utestående aktier

Share:

Pricer har under juli månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammet från 2014, minskat det egna innehavet med totalt 224 176 B-aktier. Vid ut...

Pricer har under juli månad, med anledning av fullföljande av aktiesparprogrammet från 2014, minskat det egna innehavet med totalt 224 176 B-aktier. Vid utgången av juli innehade bolaget därmed 705 131 B-aktier. Totalt 110 266 650 aktier var utestående.

Aktieslag 2017-07-31
Aktieslag Antal aktier Röster per aktie Antal röster
Serie A 225 523 5 1 127 615
Serie B 110 746 258 1 110 746 258
Totalt antal aktier resp. röster 110 971 781 111 873 873
Varav eget innehav 705 131 1 705 131
Totalt antal utestående aktier resp. röster 110 266 650 111 168 742

För mer information vänligen kontakta:
Helena Holmgren, CFO, Pricer AB, 08 - 505 582 00

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 08:30 CET.

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer