Skip to content

Pricer och PaperShell i strategiskt samarbete för att driva miljöförändringar inom elektronikbranschen

Share:

Pricer, en ledande aktör inom lösningar för automatisering och kommunikation i butik, och PaperShell, ett svenskt bolag som utvecklar och tillverkar innovativ och högpresterande biokomposit, inleder strategiskt samarbete för att utveckla hållbara material till Pricers produkter och i slutändan för hela elektronikbranschen.

Samarbetet mellan Pricer och PaperShell innebär ett ökat fokus på miljömässig cirkulär innovation. Målet är att vara pionjär inom komponenter i elektroniska hyllkantsetiketter tillverkade av 100 procent biobaserat material helt utan fossila komponenter.

– Tillsammans med PaperShell siktar vi mot en mer hållbar framtid, inte bara för Pricer utan för hela elektronikbranschen. Samarbetet är det första steget på en spännande resa där vi utforskar möjligheterna att integrera nya fossilfria material i våra digitala etiketter. Vårt samarbete har potential att väsentligt minska vårt miljöavtryck. Vårt fokus är och har alltid varit att satsa på innovativa lösningar av högsta kvalitet som utöver att vara hållbara även förbättrar upplevelsen i butik och ger våra kunder konkurrensfördelar, säger Chris Chalkitis, Chief Digital Officer, Pricer.

PaperShell är ett nytt, 100 procent fossilfritt material som är baserat på cellulosafibrer från skogs- och pappersindustrin samt spillströmmar från livsmedelproduktion. PaperShells likhet med glasfiberkompositer gör den till den främsta potentiella bio-kompositkandidaten för att ersätta glasfibermaterialet inom elektroniksegmentet. Det skapar en betydande vinst för miljön med en minskning av koldioxidutsläpp med 98 procent samt en avsevärd minskning i toxicitet med möjligheten att bli inte bara koldioxidneutral utan till och med koldioxidnegativ om cirkulära systemlösningar tillämpas.

– PaperShell grundades för att utmana gränserna och korsbefrukta konst, vetenskap och kapital för att skapa 100 procent bio-baserade material i harmoni med naturen. Om vi kan addera den elektroniska världen blir möjligheterna en nivå till. Samarbetet med en aktör som Pricer, som förespråkar teknik för att minska matsvinn och effektivare butiksdrift, är helt i linje med vår agenda att samarbeta med företag som vill vara en del av övergången mot ett cirkulärt samhälle, säger Anders Breitholtz, vd på PaperShell.

För mer information, vänligen kontakta:

Chris Chalkitis, Chief Digital Officer, +46 70 4849812

Magnus Larsson, vd och koncernchef, +46 70 431 68 51

info@pricer.com

Om Pricer

Pricer AB är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om PaperShell

PaperShell formar om framtiden genom att erbjuda B2B Built-to-print, komponenttillverkning som ersätter plast, glasfiber och aluminium. Med PaperShells biokomposit är det möjligt att uppnå en omedelbar minskning av växthusgasutsläpp med 90-98% och kan potentiellt leda till koldioxidnegativitet och mer. Bio-kompositen överträffar plast i styrka, matchar glasfiber i mångsidighet och väger hälften så mycket som aluminium. PaperShell driver övergången till en cirkulär bioekonomi, förenar vetenskap med konst och riktar finansiella resurser mot lösningar i linje med naturen. Med högautomatiserade produktionsanläggningar i Sverige gör PaperShell hållbarhetsagendan skalbar. Genom att samarbeta med välkända och globala varumärken, skapar PaperShell koldioxidnegativa, beständiga lösningar som är ämnade att ersätta delar i befintliga och framtida produkter.

Bifogade filer