Skip to content

Pricer och Ishida tecknar licensavtal för trådlösa grafiska displayetiketter

Share:

Pricer AB (publ) och Ishida Co Ltd har undertecknat ett strategiskt licensavtal över sju år som ger Ishida rätten att utveckla nya trådlösa displayetikette...

Pricer AB (publ) och Ishida Co Ltd har undertecknat ett strategiskt licensavtal över sju år som ger Ishida rätten att utveckla nya trådlösa displayetiketter baserat på Pricers immateriella rättigheter och kommunikationsplattform för den japanska och koreanska marknaden. Pricer får en första betalning om cirka 14 MSEK som följs av ytterligare 21 MSEK givet att vissa mål uppnås. Pricer får också en royalty baserad på volym. Lansering av produkterna förväntas ske om cirka två år.

– Vi är nöjda med att vårt långvariga samarbete med Ishida har lett till detta licensavtal. Det kommer ytterligare att stärka banden mellan våra två bolag när vi driver ESL-marknaden. Därutöver kommer detta att ge Pricer-koncernen tillgång till alternativa produkter och samtidigt ge upphov till en ny inkomstkälla, säger Jan Forssjö, VD i Pricer.

Under 2005 blev Pricer först med att lansera bistabila grafiska displayetiketter som stöds av IR-tekniken. Idag levererar Pricer bistabila grafiska displayetiketter till dagligvaruhandeln som en del av ESL-erbjudandet i mer än 20 länder. – Avtalet är ett steg i rätt riktning och innebär att vi kan nyttja våra immateriella rättigheter ytterligare. Det ger Pricer också rätt att marknadsföra och sälja dessa produkter till andra marknader utanför Japan, säger Jan Forssjö.

Detaljhandelns intresse för bistabila pixelbaserade grafiska displayetiketter ökar i och med att de kan visa komplett produkt- och prisinformation samt grafik och streckkoder just där köpbeslutet fattas. Displayetiketterna är pixelbaserade till skillnad från de nuvarande segmentsbaserade etiketterna. Detta innebär att den nya tekniken kräver ett mycket snabbt och skalbart trådlöst nätverk som stöder mer än 50 000 etiketter i en miljö där tusentals informationsuppdateringar görs varje dag – en utmaning som Pricers bistabila teknik har visat sig klara av. Pricers bistabila teknik lämpar sig utmärkt för trådlösa hylletiketter eftersom de inte behöver någon strömförsörjning, i och med att energi endast krävs vid uppdatering av displayen.

Ishida är sedan tio år återförsäljare av Pricers ESL-system i Japan. Pricer och Ishida bildade 2003 det gemensamägda bolaget Pricer Ishida Explorative Research (PIER) AB. Det nuvarande återförsäljaravtalet löper ut i mars 2007 och parterna förhandlar för närvarande om ett nytt avtal.

Bifogade filer