Skip to content

Pricer når framgångar i södra Europa – Får order på motsvarande 20 MSEK

Share:

Pricer – noterat på Nasdaq OMX – har nyligen tagit ett antal order i södra Europa. Sammantaget rör det sig om ett flertal kunder som valt Pricers lösning f...

Pricer – noterat på Nasdaq OMX – har nyligen tagit ett antal order i södra Europa. Sammantaget rör det sig om ett flertal kunder som valt Pricers lösning för elektroniska hyllkantsetiketter. Den totala ordersumman uppgår till motsvarande cirka 20 MSEK och leveranser beräknas ske under 2011.

Pricers lösningar, som sålts genom partners, kommer att installeras i ett 40-tal stormarknader av varierande utformning och storlek.

– Det är glädjande att våra aktiviteter fortsätter att ge framgångar även i andra delar av södra Europa än Frankrike. Vår erfarenhet är att när vi får fotfäste på en ny geografisk marknad brukar tillkommande affärer följa, säger Fredrik Berglund, VD för Pricer.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD på Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 27:e september 2011 kl. 13:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.


Pricer AB (publ)
                                                                                                                                                  Hemsida: www.pricer.com
Bergkällavägen 20-22
                                                                                                                                         Telefon: +46 8 505 582 00
SE-192 79 Sollentuna
                                                                                                                                         Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer