Skip to content

Pricer lanserar den första fullt skalbara trådlösa grafiska ESL:en som stöds av en ESL plattform

Share:

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndag, 25 februari kl. 14:45

Pricer har på Euroshop avslöjat den första skalbara grafiska elektroniska hyllkantsetiketten (ESL) som stöds av sin redan existerande plattform. DotMatrix (DM ESL) är kapabel till mycket mer än den sedvanliga ESL-utrustningen. Den visar vad en pappersetikett kan visa, i dess exakta typsnitt och layout, tillsammans med en läsbar streckkod för butiksverksamhet och självskanningsbehov. ”Den nya DM ESL tar bort de sista hindren med elektronisk hyllkantsskyltning för detaljhandeln” säger Charles Jackson, Pricers VD. ”DM ESL för samman alla fördelar hos ESL med alla fördelar hos papper”.

Pricer har redan mött två huvudsakliga behov hos detaljhandeln med lanseringen av sitt stora utbud av DotMatrix displayer. Först och främst har Pricer kompletterat matvaruhandelns standarderbjudande med trådlösa displaylösningar för områden där segmentsbaserade ESL: er inte är tillräckligt, så som frukt- och grönt- och delikatessdiskar, av orsaker som informationsflexibilitet eller kundläsbarhet. ”Varje Pricerbutik har möjligheten att stödja den nya displayutrustningen, ” säger Charles Jackson. ”Vi gör även många nya installationer i konkurrenters redan installerade butiker”. Pricer har också kunnat utvidga användandet av ESL i i sällanköpshandeln så som ”gör-det-själv-”, kontorsmaterial och elektronik med kombinationen av segments-baserade och pixel-baserade displayer. ”Vår senaste blandning av nya affärer inkluderar några av de ledande europeiska och amerikanska sällanköpskedjor där nu hela deras prissättningsbehov kan tillfredställas”, tilläger Mr. Jackson.

Nu, med den nya teknologin som grund expanderar Pricer sitt ESL erbjudande till specialhandeln så som t.ex. parfymbutiker, systembolag och tax freebutiker. DM ESL är mer kostsam än standard-ESL-verktyg och kommer inte att ersätta Pricers Continuum ESL-familj. Däremot kommer Pricer att introducera DM ESL hos stormarknader för deras specialområden så som apotek och parfym, där information, kundkomfort och driftsfördelar går hand i hand. ”I vår drivkraft att dra ner den totala kostnaden för en äganderätt, ” tillägger Mr Jackson, ”expanderar vi vårt erbjudande till att tilltala butikens alla trådlösa behov och tydligt positionerar Pricer som ledaren i industrin.

Displayen förlitar sig på en ny grafisk teknologi benämnd bistabil, som passar utmärkt för detaljhandelns behov. I grund och botten är det en matrixkontrollerad display som har lagerutrymme för information på displayens yta, vilket möjliggör en pixelgrafisk representation med väldigt låg strömförbrukning. Medan de flesta ESL-företagen bara erbjuder en segmentsbaserad vätskekristalldisplay (LCD), är Pricer den enda ESLleverantören som erbjuder skalbarhet i båda lösningarna under samma plattform.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, VD Pricer AB, 08-505 582 00

Bifogade filer