Skip to content

Pricer installerar sin 100 miljonte elektroniska hyllkantsetikett

Share:

17 december 2013: Pricer, ledande leverantör av lösningar för elektroniska hyllkantsetiketter för detaljhandeln (ESL), meddelade idag att de installerar si...

17 december 2013: Pricer, ledande leverantör av lösningar för elektroniska hyllkantsetiketter för detaljhandeln (ESL), meddelade idag att de installerar sin 100 miljonte ESL. Pricer uppmärksammar den här unika händelsen genom att erbjuda butiken E. Leclerc i La Colle sur Loup i Frankrike en "gyllene" ESL.

Med 100 miljoner etiketter installerade har Pricer befäst sin position som marknadsledare inom elektroniska hyllkantsetiketter. Pricer är det enda företaget inom sitt område som har uppnått den här exceptionella siffran.

Butiken i La Colle sur Loup vänder också ett nytt blad med hjälp av Pricers ESL-lösning, när de går från segment till SmartTag HD, Pricers senaste, grafiska etiketter.

Thierry Mailfert, butikschef på E. Leclerc La Colle sur Loup, säger: "Pricers ESL-lösning har visat sig vara en stor tillgång för vår verksamhet. Med deras grafiska SmartTag-etiketter har vi både kunnat förbättra kundupplevelsen och butiksverksamheten i sig. Vi valde Pricer som samarbetspartner eftersom de erbjuder den mest heltäckande lösningen på marknaden. Därför kommer det heller inte som någon överraskning att de har nått det här landmärket."

Niclas Qvist, Marknadschef och chef för Partnership Management på Pricer, kommenterar nyheten så här: "Det här är en viktig milstolpe för Pricer och hela ESL-branschen. Med 100 miljoner etiketter installerade i 9 500 butiker i över 50 länder på sex kontinenter, har vi den största installerade basen i världen. Nyckeln till de här framgångarna är 20 års erfarenhet inom detaljhandeln och en ständig strävan efter innovation."

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00
Niclas Qvist, Marknadschef och chef för Partnership Management, tel. +33 161 08 40 20

  
I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 17:e december 2013 kl. 15:30.

   
Pricer
erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer