Skip to content

Pricer installerar ESL hos en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor

Share:

En nordamerikansk detaljhandelskedja med över 250 livsmedelsbutiker har tecknat avtal om installation av Pricers ESL-lösning i 40 av sina butiker på sin he...

En nordamerikansk detaljhandelskedja med över 250 livsmedelsbutiker har tecknat avtal om installation av Pricers ESL-lösning i 40 av sina butiker på sin hemmamarknad. Handelskedjan är rankad i Deloittes årliga marknadsöversikt över de 250 största handelskedjorna i världen. Denna första installationsfas inleds i mars och ska vara klar inom ett år. Ordervärdet för Pricer är närmare 30 MSEK. Pricers återförsäljare ansvarar för implementering och support av systemet. – Vi är stolta över att denna detaljhandelskedja har valt oss som leverantör av verktyg och system för elektronisk prissättning på hyllkanterna. Det är ett viktigt beslut på den här stora marknaden och det speglar den allt viktigare roll som ESL spelar för dagens livsmedelshandel. Jag vill tacka alla som varit engagerade i projektet för deras enorma insatser med utvärderingsarbetet, säger Charles Jackson, VD för Pricer. Kedjan inledde den första utvärderingen 2007 med nio butiker. Prisautomatisering kommer att medföra avsevärda tidsbesparingar så att personalen kan ägna mer tid åt kunderna istället för åt prismärkning av varor. – Den främsta orsaken till att kunden valde Prisers lösning var att öka värdet för såväl kunder som medarbetare, säger Oron Branitzky, Pricers försäljningsdirektör. Jämfört med övriga branschen har Pricers ESL-system bäst prestanda. Det är ett stabilt och skalbart system som är framtidssäkrat och som tryggar investeringen på lång sikt. För ytterligare information, vänligen kontakta: Charles Jackson, VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00

Bifogade filer