Skip to content

Pricer inleder en första fas med rollout i en stor detaljhandelskedja i Sydafrika

Share:

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades t...

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 31 juli 2009 kl. 09:00. För att ytterligare stärka kundrelationerna och sin prisposition har en av de största detaljhandelskedjorna i Sydafrika valt att installera Pricers elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) i en första fas. Tidigare har kedjan genomfört en lyckad pilotinstallation i fyra livsmedelsbutiker, två stormarknader och två Express-butiker. Skydirect, som är Pricers partner i Sydafrika, ansvarar för implementering och support. Den första installationen rör en region innefattande 30 stormarknader till ett värde av cirka 30 MSEK. – Vi känner oss hedrade över att ha valts ut av en av världens ledande livsmedelskedjor. Det här är ytterligare ett steg i Pricers och ESL-systemets globala expansion och ett tydligt tecken på den tillförlitlighet internationella kunder fäster vid både Pricer och ESL, säger Charles Jackson, VD för Pricer. – I ett tidigt skede i projektet utvärderades flera olika ESL-lösningar baserade på olika teknologier och efter ett år av bedömning av hastighet, tillförlitlighet och framtidssäkrade aspekter fattades det slutliga beslutet. Potentialen med denna sydafrikanska detaljhandelskedja är över 400 stormarknader under samma varumärke. Vi räknar med att ha slutfört installationen i alla butiker inom två år, säger Oron Branitzky, försäljningsdirektör vid Pricer. – Med en affärsidé att alltid erbjuda kunderna de bästa priserna på marknaden valde därför denna detaljhandelskedja Pricers ESL-lösning för att kraftigt kunna förbättra prisintegriteten i butikerna och samtidigt optimera prisändringsarbetet med ett tillförlitligt och lätthanterligt system, säger Hendrik Bredenkamp, VD för Skydirect. Om Skydirect Skydirect (PTY) LTD är baserat i Johannesburg i Sydafrika och ingår i XON-koncernen. Skydirect erbjuder Pricers ESL-system som en komplett lösning till detaljhandelsföretag i hela Afrika. Bland Skydirects kunder finns SPAR Group Ltd med närmare 800 stormarknader i Sydafrika och Metcash med 14 handelscentrum och 178 Cash and Carry-butiker.

Bifogade filer