Skip to content

Pricer ingår strategiskt samarbete med Coop – Tecknar ramavtal för hyllkantsetiketter i Norden

Share:

Pricer har tecknat ett ramavtal med Coop om införande av elektroniska hyllkantsetiketter (ESL). I ett första skede ska 15-20 butiker installera Pricers lösning. Det initiala ordervärdet uppskattas till 15 Mkr, men ett sammantaget större ordervärde förväntas inom de närmaste åren.

Coop är sedan länge kund till Pricer. Detta mer omfattande samarbete innebär en förstärkt relation i de nordiska länderna.

– Coop är en stor och betydelsefull aktör med över 4 000 butiker på den nordiska marknaden. Livsmedelskoncernen har under flera år kunnat utvärdera och se fördelarna med vårt system, säger Fredrik Berglund, VD för Pricer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berglund, CEO eller Harald Bauer, CFO, Pricer AB: 08-505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdag, 20:e januari 2011 kl. 13:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                                                                                  Hemsida: www.pricer.com 

Bergkällavägen 20-22                                                                                                                                         Telefon: +46 8 505 582 00

SE-192 79 Sollentuna                                                                                                                                         Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer