Skip to content

Pricer har förvärvat C-aktier för LTIP 2013

Share:

Pricer har, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 24 april 2013, riktat ett erbjudande till Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva samtliga 750 000 C...

Pricer har, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 24 april 2013, riktat ett erbjudande till Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva samtliga 750 000 C-aktier för nominellt värde 1 krona per aktie. Erik Penser Bankaktiebolag har accepterat erbjudandet. Förvärvet har ägt rum som ett led i genomförandet av Pricers långsiktiga rörliga ersättningsprogram 2013, LTIP 2013. Pricer avser efter förvärvet att omvandla C-aktierna till B-aktier.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

  
I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 5:e juni 2013 kl. 18:00.

 
Pricer
erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer