Skip to content

Pricer gör den största ESL-installationen någonsin i franska Carrefour

Share:

Carrefour, världens näst största detaljhandelskedja, har valt Pricer för uppgradering av sitt system för elektroniska hylletiketter (ESL) i sina hypermarke...

Carrefour, världens näst största detaljhandelskedja, har valt Pricer för uppgradering av sitt system för elektroniska hylletiketter (ESL) i sina hypermarkets. Pricers nya Continuum-etiketter ersätter den tidigare generationens etiketter som finns installerade i 194 hypermarkets i Frankrike. De första 12–17 butikerna kommer att installeras i år. Carrefour uppger att resterande butiker ska ha installerats klart år 2013. Pricer uppskattar det totala värdet för att uppgradera ESL-systemen i Carrefours hypermarkets till närmare 300 MSEK.

– Efter en omfattande process där ESL-systemets fördelar har utvärderats och jämförts med andra lösningar, är Carrefours beslut det tydligaste beviset på vilken betydelse ESL har i dagens konkurrensutsatta detaljhandel. Carrefour började installera ESL-system 2004 och sedan dess har ESL blivit ett nödvändigt verktyg för Carrefours prisstrategier och optimering av butiksverksamheten. Detta är det största ESL-projekt som någon detaljhandelskedja har genomfört, och vi är stolta över att Carrefour har valt oss som leverantör, säger Fredrik Berglund, VD för Pricer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berglund, CEO eller Harald Bauer, CFO, Pricer AB: 08-505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 22:a september 2010 kl. 10:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer cirka 5 800 installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

 Pricer AB (publ)          Hemsida: www.pricer.com 

Bergkällavägen 20-22  Telefon: +46 8 505 582 00

SE-192 79 Sollentuna   Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer