Skip to content

Pricer förvärvar ESL-leverantören Eldat

Share:

Det gemensamma bolaget skapar ESL industristandard Pricer AB (publ) (”Pricer”) har beslutat att förvärva Eldat Communication Ltd (”Eldat”) och bildar världens ledande leverantör av avancerade ESL-system (Electronic Shelf Label) till detaljhandeln. Förvärvet ger Pricer en global marknadsandel på över 60 procent vilket ytterligare accelererar Pricers satsningar inom industrin. Pricer kommer att förvärva 100 procent av aktierna i Eldat och i gengäld emittera 261,8 miljoner Priceraktier vilket ger Eldats ägare knappt 26 procent av ägarskapet i Pricer. Värdet av transaktionen är cirka 300 MSEK (motsvarande cirka 40 MUSD eller 32 MEUR). Verkställande av transaktionen, som planeras i juli 2006, är ämne för beslut på Pricers årsstämma. De båda bolagens pro forma omsättning för 2005 är 454 MSEK med cirka 160 anställda.

Bakgrund och motiv till förvärvet Genom förvärvet kombineras bolagens marknadsframgångar och teknologiska resurser med Pricers ledarskap inom kvalitet, högklassig mjukvara och infrastruktur. Detta försäkrar att detaljhandeln får en leverantör med resurser och teknologisk kapacitet som behåller och åstadkommer högre värde. I Japan är Pricer och Eldat de två huvudsakliga ESL-leverantörerna med en absolut majoritet av marknaden. Pricer är genom sin partner Ishida den största ESL-leverantören i Japan där Eldat med sin partner Teraoka också håller en mycket stark position. I Frankrike har Eldat cirka 8 miljoner ESL-etiketter installerade medan Pricer har cirka 6 miljoner. Företagen bedömer sig vara de enda leverantörerna av ESL-system med tvåvägskommunikation och bredbandskapacitet. De båda företagen kommer att ha över 33 miljoner ESL-etiketter installerade i över 2 700 butiker hos flera av världens största detaljhandelskedjor. ”Pricer och Eldat är de enda ESL-företagen som framgångsrikt har implementerat storskaliga ESL-installationer hos större detaljhandelskedjor i Frankrike och Japan där ESL har funnit en bred marknadsacceptans,” säger Jan Forssjö, VD och koncernchef, Pricer. ”Vi tror att förvärvet av denna ledande ESL-leverantör stärker våra ansträngningar att erbjuda högre värde, bättre skalbarhet och bättre expertis både för dagens installerade kundbas och för marknaden som helhet.” ”Vår strategi är att nu skapa en industristandard som tillåter detaljhandeln att tryggt utveckla sina displaylösningar idag och i framtiden,” tillägger Jan Forssjö. ”Vi planerar att ta en central position i den kommande ESL-explosionen och detta förvärv försäkrar att resurser spenderas på att stärka Pricers/Eldats teknologi.” Eldat installerar för närvarande ESL-system hos en stor fransk kedja, samt i åtskilliga butiker i Japan tillsammans med sin partner Teraoka. Installationerna hos den franska kedjan startade 2002 och fortsätter i år. Eldats lösning består, precis som Pricers, av infraröd teknologi som ger snabb och säker prisinformation på hyllan och är tillsammans med Pricers system den enda tillgängliga skalbara lösningen för ESL med från 100m2 till 25 000m2, från 500 etiketter till 100 000 etiketter. Eldats kunder finns etablerade i över 25 länder och spänner från Casino till Aeon, från Delhaize till Sonae. Eldats lösning kommer att fortsätta vara tillgänglig för installationer för den befintliga kundbasen utan avbrott och Eldats partners kommer att fortsätta ha tillgång till en lösning i världsklass. Dessutom kommer de båda företagen att sträva mot att kombinera sina liknande teknologier till en plattform för avancerad mjukvara och infrastruktur för att skapa en omfattande teknisk bas som ger kunder en tydlig produktplan baserad på en gemensam industristandard. På en marknad där tekniska plattformar konkurrerar kommer Pricer genom att leverera en stark displaystandard öka sina möjligheter att erbjuda mer innovativa lösningar snabbare, liksom avancerade tjänster och ytterligare värdeskapande partnerskap. ”Vi ser fram emot att slå samman våra styrkor med Pricers erfarenheter och samarbeta med ledaren inom industrin med vår starka R&D-bakgrund och våra marknadsframgångar,” säger Rami Sharon, VD och koncernchef, Eldat. ”Våra organisationer för kundsupport och utveckling kommer att fortsätta att erbjuda sina respektive supporttjänster och releaseplaner samtidigt som integration av processerna genomförs världen över under övergångsperioden.” ”Tillsammans kommer de två företagen att erbjuda en förbättrad tillgänglighet till en komplett ESL-lösning, med Pricers traditionella styrkor inom mjukvara och infrastruktur som bas. Dessutom avlägsnas eventuell osäkerhet kring industrin,” säger Jan Forssjö. ”Vi kan nu fokusera på det viktigaste – att leverera skalbara, kostnadseffektiva ESL-lösningar till dagligvaruhandeln och mer därtill.” Villkor för transaktionen Pricer kommer att förvärva alla aktier i Eldat och i gengäld emittera 261,8 miljoner B-aktier till ägarna i det förvärvade företaget. Pricers styrelse har idag beslutat om denna emission som kommer att fullföljas efter aktieägarnas godkännande. De nya aktierna representerar knappt 26 procent av det totala antalet aktier i Pricer. Ägarna i Eldat består av cirka 50 institutioner och privatpersoner, som i och med sitt kommande ägarskap i Pricer har begärt två styrelseposter. Med dagens aktiekurs för Pricer-aktien på 1.16 SEK blir transaktionsvärdet cirka 300 MSEK. Pricer räknar med att få aktieägarnas godkännande för förvärvet, genom emission av nya aktier till Eldats ägare, likväl som valet av två nya styrelsemedlemmar. Salvatore Grimaldi, ägare av Sagri Development AB, som äger 14 procent av aktierna i Pricer kommer att rösta för denna transaktion. Grimaldi är även styrelseordförande i Pricer. Verkställande av transaktionen förutsätter Eldats aktieägares godkännande och avtalet har redan signerats av huvudägarna som representerar majoriteten av kapitalet i Eldat. Tidsplan Årsstämman som ursprungligen planerades den 11 maj kommer med anledning av förvärvet att skjutas upp till mitten av juni (slutligt datum har ännu inte fastställts). Ytterligare information till aktieägarna om transaktionen kommer att finnas på Pricers webbplats minst två veckor före stämman. Efter årsstämman kommer transaktionen att fullföljas genom byte av aktier och de nya aktierna kommer att vara tillgängliga för handel i juli. De sammanslagna företagen Eldats omsättning 2005 var 17,2 MUSD, bruttovinsten 32 procent och nettoresultatet 0,2 MUSD (exklusive extraordinära poster). Eldat har cirka 45 anställda på kontor i Tel Aviv och Paris. De förenade företagens pro forma 2005 försäljning är 454 MSEK med cirka 160 anställda. Pricers styrelse bekräftar att den tidigare prognosen om att nå positivt kassaflöde under 2006 står kvar även efter effekterna av ovan nämnda transaktion. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 – 505 582 00

Bifogade filer