Skip to content

Pricer får ytterligare affärer med Coop Norden – Installation i upp till 150 butiker i Norge

Share:

En större andel av de 150 butiker som Coop Norge Handel har för avsikt att utrusta med system för elektroniska hyllkantsetiketter förväntas tillfalla Pricer. Pricer har valts till ”preferred partner” av Coop Norge Handel för dessa lösningar. Ordervärdet för samtliga 150 butiker bedöms uppgå till 40 MSEK.

Affären genomförs tillsammans med Pricers partner i Norge, PSI Systems. Coop Norge väljer att utrusta sina butiker med både grafiska och segmentbaserade displayer och leveranser har inletts under fjärde kvartalet.

–    Det är glädjande att vi vunnit ytterligare affärer i Norge. Denna marknad utvecklas snabbt när nu fler av de stora kedjorna inför pris- och informationssystem på hyllkanten. En stor del av installationerna avser grafiska displayer, vilket innebär att vi får ytterligare genomslag för nästa generations etiketter, säger Fredrik Berglund, VD för Pricer.     

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

   

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 4:e december 2013 kl. 13:45.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer