Skip to content

Pricer får världens största order för en enskild butik

Share:

Pricer har fått i uppdrag att utföra den hittills största installationen av grafiska etiketter i en enskild butik. En av världens största kedjor har beställt över 100 000 etiketter till en av sina butiker. Ordervärdet överstiger 6 MSEK.

Beställningen följer en längre process där kunden utvärderat tillgängliga lösningar med grafiska etiketter.

– Vi gläds åt att se att intresset för grafiska etiketter ökar. Fördelen med dessa etiketter är att de visar både pris och annan viktig information. De ersätter pappersetiketter och stödjer en dynamisk prissättning. Dessutom fungerar grafiska etiketter som ett verktyg för att öka försäljningen och ge en bättre köpupplevelse i butik, säger Fredrik Berglund, vd för Pricer.

De grafiska etiketterna installeras under andra kvartalet och är en provinstallation i butikens alla varusegment och avdelningar.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, vd eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

 

  

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 10:e april 2013 kl. 15:40.

  

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                  Hemsida: www.pricer.com
Västra Järnvägsgatan 7
                                                                     Telefon: +46 8 505 582 00
SE-111 64 Stockholm
                                                                          Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer