Skip to content

Pricer får tilläggsbeställning från USA-kedja – Livsmedelskedja installerar i ytterligare 52 butiker

Share:

Pricer har fått besked från en större livsmedelskedja i USA att den kommer fortsätta att investera i bolagets system för prismärkning. Värdet på de planera...

Pricer har fått besked från en större livsmedelskedja i USA att den kommer fortsätta att investera i bolagets system för prismärkning. Värdet på de planerade beställningarna motsvarar cirka 25 miljoner kronor.

Kunden – som av konkurrensskäl valt att vara anonym – har hittills installerat Pricers hyllkantsetiketter i 92 butiker. De nu aviserade installationerna omfattar ytterligare 52 butiker.

– Denna typ av tilläggsköp visar att kunderna upplever att vårt system för prisinformation skapar betydande värden. Kopplingen mellan vår lösning och en snabbt ökad lönsamhet leder ofta till dessa långvariga kundrelationer, säger Fredrik Berglund, VD för Pricer.

Installationerna sker under 2012.

 
För ytterligare information kontakta:

Fredrik Berglund, VD på Pricer, tel. 08 – 505 582 00


I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 4:e januari 2012 kl. 13:15.

 
Pricer
erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                                                       Hemsida: www.pricer.com
Bergkällavägen 20-22
                                                                             Telefon: +46 8 505 582 00
SE-192 79 Sollentuna
                                                                               Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer