Skip to content

Pricer får nya ordrar från Sydeuropa – Initial order 10 MSEK – bedömt totalt ordervärde 50 MSEK

Share:

Pricer har fått nya ordrar från kunder i södra Europa genom sina partners i regionen. Den ena ordern kommer från den spanska detaljhandelskedjan Alimerka som ska utrusta ytterligare 60 butiker med elektronisk prismärkning. Den andra kommer från en detaljhandelskedja som har för avsikt att installera Pricers grafiska lösning i sina 200 butiker – där den första beställningen gäller för 30 butiker. Initialt värde på dessa beställningar uppgår till över 10 MSEK och sammantaget beräknas affärerna vara värda cirka 50 MSEK under två år.

Södra Europa har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Nu, mer än någonsin, tvingas butiksägare vara särskilt effektiva i den dagliga driften. Att utnyttja vår lösning möjliggör för handlaren att förbättra verksamheten så väl som prisstrategin, säger Fredrik Berglund, vd för Pricer.

Detaljhandelskedjan Alimerka bekräftar därmed sin avsikt att installera Pricers pris- och informationssystem i alla sina 173 butiker, något som inleddes 2012 med 50 butiker.

En annan detaljhandelskedja i regionen, som valt att vara anonym, installerar Pricers e-papperslösning med grafiska etiketter i sina 200 butiker. En första beställning för 30 butiker har gjorts till Pricer med planerad installation under våren.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, vd eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 9:e april 2013 kl. 10:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                             Hemsida: www.pricer.com  
Västra Järnvägsgatan 7                 Telefon: +46 8 505 582 00
SE-111 64 Stockholm                    Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer