Skip to content

Pricer erhåller 7 MSEK efter förlikning i garantitvist

Share:

Pricer erhåller ett belopp motsvarande cirka 7 MSEK från säljarna av Eldat Communication Ltd som ersättning för ett garantikrav avseende otillräckliga fina...

Pricer erhåller ett belopp motsvarande cirka 7 MSEK från säljarna av Eldat Communication Ltd som ersättning för ett garantikrav avseende otillräckliga finansiella reserver. Som en del av uppgörelsen kommer alla resterande aktier som placerats i säkerhet för eventuella garantianspråk att återlämnas till säljarna. Inga ytterligare anspråk från endera part kan göras avseende Pricers förvärv av Eldat Communication Ltd.
Bifogade filer