Skip to content

Pricer återbetalar hälften och förlänger hälften av konvertibla lån

Share:

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades t...

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdag, 26 mars 2009 kl. 10:30.


Pricer AB (publ) återbetalar hälften och förlänger hälften av kvarvarande konvertibla lån på totalt 44,9 MSEK. Styrelsen har beslutat om denna uppdelning av lånen baserat på Pricers tillgängliga likvida medel, inklusive outnyttjade bankkrediter, och valt en försiktig balans i ljuset av den rådande kreditoron.

Styrelsen för Pricer beslutade den 26 mars 2009, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om att förändra villkoren i konvertibla lån uppgående till 22,45 MSEK. Lånen innehas för närvarande enligt nedan:

Monterro Holdings Ltd
11,2 MSEK

Tedde Jeansson Sr
7,5 MSEK

Alted AB
3,4 MSEK

Kastensson Holding AB
0,3 MSEK

Lånen löper efter förändringen fram till den 30 juni 2010 med 8 procents årlig ränta och kan konverteras till aktier i Pricer till en kurs som baseras på aktiens marknadskurs under 10 handelsdagar före årsstämman den 24 april, dock ej högre än nuvarande lösenkurs om 0,70 SEK. Med dagens kurs om 0,53 SEK skulle detta innebära en utspädning om cirka 4 procent. Därutöver anpassas vissa villkor i konvertibeln till Pricers nuvarande finansiella ställning. I övrigt är lånevillkoren oförändrade.

Samtidigt återbetalar Pricer den andra hälften av lånen om totalt 22,45 MSEK på förfallodagen den 19 april 2009.

Styrelsen förslår aktieägarna vid årsstämman den 24 april att godkänna dessa villkorsförändringar.

Kastensson Holding AB ägs av Bo Kastensson och Monterro Holdings Ltd ägs till mindre än 5 procent av Peter Larsson, båda styrelseledamöter i Pricer AB.

Bifogade filer