Skip to content

Pricer AB indraget i skiljeförfarande

Share:

Pricer AB tecknade 2006 ett testavtal med ProMargin AB i syfte att utvärdera ett samarbete kring en ny affärsmodell som ProMargin skulle ta fram. Pricer av...

Pricer AB tecknade 2006 ett testavtal med ProMargin AB i syfte att utvärdera ett samarbete kring en ny affärsmodell som ProMargin skulle ta fram. Pricer aviserade i november 2007 uppsägning av samarbetet. ProMargin ifrågasätter att Pricer haft rätt att avsluta samarbetet enligt testavtalet. ProMargin har nu påkallat skiljeförfarande och begärt att skiljenämnden ska fastställa att Pricer i princip är skadeståndsskyldigt på grund av avtalsbrott. ProMargin för en s.k. fastställelsetalan och begär inte att skiljenämnden skall förplikta Pricer att utge något skadestånd.

Pricer anser att ProMargins talan saknar grund och avvisar alla krav.

Pricer försvarar sin rätt att ingå avtal för att testa nya affärsmodeller och integration av kompletterande utrustning samt försvarar rätten att avsluta sådant samarbete bl.a. baserat på bristande framgång och ändrade förutsättningar. Pricer avvisar därför de krav som framställts av ProMargin avseende påstått avtalsbrott mot testavtalet tecknat 2006. ProMargins verksamhet påbörjades 2006 och ägs och leds av Pricers grundare Erik Danielsson och honom närstående.

Pricer fokuserar på att fortlöpande förbättra och utveckla fördelarna med sin teknologi till förmån för detaljhandeln och dess partners och håller sin plattform öppen så att alla lösningar kan integreras med systemet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, CEO, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer