Skip to content

Pricer AB Årsredovisning 2017

Share:

Pricer AB’s svenska årsredovisning 2017 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats: corporate.pricer.com/investerare/arsredovisningar/ Årsredovi...

Pricer AB’s svenska årsredovisning 2017 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats: corporate.pricer.com/investerare/arsredovisningar/

Årsredovisningen trycks i en mindre upplaga och kommer att distribueras till de aktieägare som så önskar. Årsredovisningen kan beställas från ir@pricer.com

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats under vecka 14.

För ytterligare information kontakta:
Annika Blondeau Henriksson, interim CFO, +46 8 505 582 00

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om värdeappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 9:00 CET.

   
Om Pricer

Pricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet.

Bifogade filer