Skip to content

Omvandling av konvertibellån

Share:

Innehavare av de återstående konvertibellånen om 22,45 MSEK från 2007 har idag omvandlat lånet till Pricer B-aktier. Den överenskomna omvandlingskursen var...

Innehavare av de återstående konvertibellånen om 22,45 MSEK från 2007 har idag omvandlat lånet till Pricer B-aktier. Den överenskomna omvandlingskursen var 0,57 SEK per aktie och totalt har 39.385.963 aktier nyemitterats, vilket motsvarar 3,7 procent av det total antalet utestående aktier. 

Efter omvandlingen uppgår Pricers aktiekapital till 105.551.816 SEK fördelat på 1.055.518.163 aktier, varav 2.260.717 A-aktier och 1.053.257.446 B-aktier.    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, CEO eller Harald Bauer, CFO, Pricer AB: 08-505 582 00 

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 30 juni 2010 kl. 16:00. 

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna. 

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer cirka 5 400 installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.  

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com 

Bifogade filer