Skip to content

Norsk dagligvarukedja väljer Pricers elektroniska hyllkantsetiketter

Share:

Pricers partner i Norge, PSI Systems, har slutit ett ramavtal med en norsk dagligvarukedja om att utrusta dess butiker med Pricers system. ”Vi gläds åt de...

Pricers partner i Norge, PSI Systems, har slutit ett ramavtal med en norsk dagligvarukedja om att utrusta dess butiker med Pricers system.

”Vi gläds åt detta betydelsefulla projekt och den snabba utvecklingen av pris- och informationssystem från Pricer i Norden”, säger Harald Bauer, Pricers VD.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

  
I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 4:e mars 2014 kl. 14:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer