Skip to content

Leroy Merlin väljer Pricers lösning för samtliga butiker – uppskattat värde 130 MSEK

Share:

Frankrikes största byggvarukedja, Leroy Merlin, kommer att utrusta alla sina 121 butiker med Pricers lösning innan utgången av 2015. 35 butiksinstallationer är planerade för 2014 och resten under 2015. Värdet av projektet uppskattas till 130 MSEK.

– Detta införande av elektronisk hyllmärkning är sannolikt det största i Frankrike de senaste två åren och storleken på projektet är mycket utmanande. Vi ska leverera cirka 4 miljoner etiketter under 18 månader. Avtalet följer efter en pilotinstallation där Leroy Merlin analyserade pris/prestanda över tid och jämförde vår lösning med konkurrenternas, säger Harald Bauer, tillförordnad vd i Pricer.

Leroy Merlin har beslutat att installera en mix av billigare segmentbaserade elektroniska hyllkantsetiketter tillsammans med grafiska displayer med elektroniskt papper. Genom att vinna denna upphandling, har Pricers system blivit förstahandsval för byggvaruhandeln i Frankrike, en marknad som domineras av Leroy Merlin och Castorama. Leroy Merlin ingår i Adeo-koncernen, världens tredje största bygghandelskedja.

Om Leroy Merlin Frankrike:
Leroy Merlin, en grundpelare i Adeo-koncernen, är Frankrikes ledande byggvarukedja. De fokuserar på försäljning av produkter och lösningar med ambitionen att: ”hjälpa varje egna-hems-ägare att förverkliga sitt drömhus” och har kundtillfredsställelse som främsta ledord. Kedjan erbjuder ett stort utbud av varor av hög kvalitet som svarar väl till kundernas behov. All de nära 21.000 anställda i de 121 butikerna är engagerade i den ambitionen. Leroy Merlin Frankrike omsatte EUR 5,6 miljarder under 2013.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 2:a april 2014 kl. 16:15.

   
Pricer
erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer