Skip to content

Ledande befattningshavare ökar aktieinnehav i Pricer

Share:

Ledande befattningshavare i Pricer har ökat sitt aktieinnehav i bolaget inom ramen för det optionsprogram som 2007 riktades till samtliga anställda och som...

Ledande befattningshavare i Pricer har ökat sitt aktieinnehav i bolaget inom ramen för det optionsprogram som 2007 riktades till samtliga anställda och som förfaller i juni i år.

Ekonomi- och finanschefen Harald Bauer har ökat innehavet, netto, med 400 000 B-aktier och hans innehav uppgår därefter till 473 333 B-aktier.

Affärsutvecklingschefen Nils Hulth har ökat innehavet, netto, med 300 000 B-aktier vilket också utgör hans totala innehav av B-aktier.

Försäljningschefen Oron Branitzky har sålt 250 000 B-aktier och kommer inom kort att teckna 1 050 000 B-aktier. Branitzkys innehav kommer därefter att uppgå till 2 400 000 B-aktier.

Antalet aktier anges före den sammanläggning av aktier som skett med avstämningsdag den 23:e maj. Befattningshavarna kommer senare i maj/juni erbjudas att förvärva nya optioner i det optionsprogram som beslutades vid Pricers årsstämma den 4:e maj 2011.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomi- och finanschef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 20:e maj 2011 kl. 15:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer