Skip to content

Jonas Vestin tillträder som VD – Harald Bauer lämnar

Share:

Som tidigare meddelats har Jonas Vestin tillträtt som ny VD och koncernchef för Nasdaq OMX-noterade Pricer AB. I anslutning till detta kommer Harald Bauer, t.f. VD och CFO, att lämna bolaget.

”Jag vill tacka Harald Bauer för hans engagerade insatser både som tillförordnad VD och CFO för Pricer. Jag är glad att välkomna Jonas Vestin - som med sin internationella erfarenhet inom mjukvarubaserad försäljning från bland annat Oracle - nu tar över ledarskapet i Pricers förändringsarbete”, säger Bo Kastensson, styrelseordförande i Pricer AB.

Claes Wenthzel tillträder som t.f. CFO. Han har tidigare CFO-erfarenhet från bland annat Kemetyl AB, Perbio Science AB, Louis Gibeck AB och Bergman & Beving AB.

För ytterligare information kontakta:
Bo Kastensson, Styrelseordförande Pricer AB: tel. 08 – 626 84 69

  
I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 15:e augusti 2014 kl. 08:30.
  
Pricer
erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer