Skip to content

Jonas Vestin ny VD för Pricer

Share:

Styrelsen för Pricer AB har utsett Jonas Vestin till ny VD. Jonas Vestin tillträder sin befattning senast i oktober månad 2014. Harald Bauer, Pricers CFO s...

Styrelsen för Pricer AB har utsett Jonas Vestin till ny VD. Jonas Vestin tillträder sin befattning senast i oktober månad 2014. Harald Bauer, Pricers CFO som varit tillförordnad VD, återgår då till sin roll som CFO.

Jonas Vestin, 44 år, har tidigare varit affärsområdeschef och dotterbolags-VD på Eltel Networks, för ett affärsområde som levererat helhetsåtaganden vid implementering av smarta mätare för el, vatten och värme hos konsument. Jonas har före dess ett långt förflutet, nära 16 år, inom Oracle där han arbetat inom leverans, projektledning och försäljning, detta under en period baserad i England.

– Det är med stor tillfredsställelse vi kan presentera Jonas Vestin som ny VD för Pricer. Han lever mycket väl upp till styrelsens krav på omfattande erfarenhet från internationell marknadsföring och försäljning av komplexa system, säger Markus Gerdien, styrelseordförande för Pricer.

– Pricers starka marknadsposition inom elektroniska informationssystem för detaljhandeln ger bolaget ett utmärkt utgångsläge. Jag ser med stor entusiasm fram emot att få vara med om att arbeta med bolagets fortsatta internationella expansion, säger Jonas Vestin.

Jonas har studerat systemvetenskap vid Uppsala universitet. Han är gift och har tre barn och bor i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Markus Gerdien, styrelseordförande Pricer AB, tel. 070 – 610 52 93
Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 – 505 582 00

  
I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 9:e april 2014 kl. 10:45.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com

Bifogade filer