Skip to content

GENOMBROTT FÖR PRICERS ESL-PLATTFORM MED FYRFALDIGAD ÖVERFÖRINGSHASTIGHET

Share:

Pricer, marknadsledaren inom elektroniska hyllkantsetiketter, Electronic Shelf Labels (ESL), meddelar idag ett systemgenombrott som väsentligt ökar överför...

Pricer, marknadsledaren inom elektroniska hyllkantsetiketter, Electronic Shelf Labels (ESL), meddelar idag ett systemgenombrott som väsentligt ökar överföringshastigheten inom nuvarande kommunikationsstruktur. Pricers systemplattform, som är baserad på infrarött ljus, ger en hastighet av mer än 50 000 kompletta ESL-uppdateringar per timme enligt en mätning gjord efter branschstandard. Detta gör plattformen branschledande jämfört med radiobaserade system. Den nya hastigheten säkerställer ett minimum av 200 000 uppdateringar per timme, vilket skapar ökad flexibilitet för handeln vid prisoptimering och uppdatering av lagerinformation. Det snabba systemet stöder också Pricers nya produkterbjudande DotMatrix™, som är trådlösa pixelbaserade grafiska displayer, även kallat bistabilt eller elektroniskt papper.

– Vi ser att behovet av trådlös kommunikation inom dagligvaruhandeln ökar kraftigt i takt med att handeln inför strategier för aggressiv prisoptimering och samtidigt kompletterar sina ESL-lösningar med våra pixelbaserade grafiska DotMatrix™-displayer, säger Charles Jackson, VD Pricer.

Pricer är det första och enda ESL-företag som har stöd för både segmentsbaserade och pixelbaserade displayer i samma kommunikationsstruktur.

– Sammanfattningsvis är detta en version av Moores lag för behov inom trådlös butikskommunikation. Pricer kommer att leda utvecklingen inom skalbarhet, flexibilitet och systemfunktionalitet, säger Charles Jackson.

Pricers systemfilosofi har varit att säkerställa att en butik, oberoende av storlek, kan göra en fullständig uppdatering av sitt ESL-system inklusive fullständig lagerinformation på ungefär en timme . Genom introduktionen av DotMatrix™ har Pricer strävat efter att säkerställa att den operationella flexibiliteten inte påverkas.

– Om en butik behöver uppdatera 5 000 trådlösa displayer, oberoende av om de är segments- eller pixelbaserade måste de kunna göra detta omedelbart. Det är inte vårt system som ska diktera reglerna, utan det är handlaren. Detta är just kärnan i vårt system, säger Charles Jackson.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, VD Pricer AB, 08-505 582 00


Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer nära 4 000 installationer på tre kontinenter och en marknadsandel på ungefär 60 procent. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.comBifogade filer