Skip to content

Fredrik Berglund ny VD för Pricer

Share:

Styrelsen för Pricer AB har utsett Fredrik Berglund till ny VD och koncernchef. Fredrik Berglund tillträder sin befattning omedelbart och ersätter Charles...

Styrelsen för Pricer AB har utsett Fredrik Berglund till ny VD och koncernchef. Fredrik Berglund tillträder sin befattning omedelbart och ersätter Charles Jackson, som varit VD sedan 2007.

Fredrik Berglund, 49 år, arbetar för närvarande inom egen verksamhet med bolagsutveckling. Han var under perioden 1995-2006 verksam inom Tele2-koncernen, bland annat som chef för den nordiska verksamheten och VD för Tele2 Sverige. Fredrik var med om att ta Tele2 från Sverige till ytterligare 23 länder och under perioden växte omsättningen från ca 200 miljoner SEK till ca 50 miljarder SEK. Under åren 2007-2008 var Fredrik VD för Scribona, ett bolag som omsatte ca 10 miljarder SEK och var noterat på Nasdaq OMX Small Cap. Fredrik genomförde en genomgripande omstrukturering och verksamheten såldes därefter till en större internationell köpare.

”Det är med stor tillfredsställelse vi kan presentera Fredrik Berglund som ny VD för Pricer. Han lever mycket väl upp till styrelsens krav på ett dokumenterat starkt ledarskap och omfattande erfarenhet av att leda bolag i marknader med stark tillväxt” säger Peter Larsson, styrelseordförande för Pricer. ”Jag vill samtidigt ta tillfället i akt och framföra styrelsens uppskattning för det arbete som Charles Jackson utfört under sina 8 år i bolaget. Pricer har under hans ledning genomfört stora förändringar och blivit lönsamt. Grunden för vidare internationell expansion är nu lagd” tillägger Peter Larsson.

”Pricers starka marknadsposition inom elektroniska informationssystem för detaljhandeln ger bolaget ett utmärkt utgångsläge inför framtiden. Jag ser med stor entusiasm fram emot att få vara med om att förbättra bolagets internationalisering med fokus på lönsam tillväxt” säger Fredrik Berglund.

För ytterligare information kontakta:

Peter Larsson, styrelseordförande, tel +46 708 32 72 68

Fredrik Berglund, VD och koncernchef, tel +46 704 91 90 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 24 augusti 2010 kl. 13:00.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna. 

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer cirka 5 800 installationer i över 40 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer