Skip to content

Framgång för Pricer i Kanada

Share:

Patrick Morin väljer Pricer – Värdet av projektet uppskattas till 10 Mkr

Byggvarukedjan Patrick Morin i Montreal, Kanada, har beslutat att utrusta sina 17 butiker med Pricers system. Kedjan har efter en grundlig utvärdering av tillgängliga alternativ valt Pricers lösning. Affären genomförs av Pricers partner JRTech Solutions som svarar för kundkontakt och installation. Det totala värdet av projektet uppskattas till 10 Mkr.

-Patrick Morin är den första handelskedja i Kanada att genomföra en fullständig integration av alla sina butiker med elektroniska hyllkantsetiketter. Det visar på företagets vision och dynamik och möjliggör att anta en strategi med optimerad prissättning, säger Fredrik Berglund, Pricers VD.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 11:e oktober 2013 kl. 14:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Hemsida: www.pricer.com  
Telefon: +46 8 505 582 00

Bifogade filer