Skip to content

Första storskaliga installationen av ESL i en elektronikkedja

Share:

En av världens ledande elektronikkedjor har beställt Pricers grafiska displayer med e-papper till alla sina butiker i ett av de länder där kedjan är verksa...

En av världens ledande elektronikkedjor har beställt Pricers grafiska displayer med e-papper till alla sina butiker i ett av de länder där kedjan är verksam. Wincor Nixdorf, partner till Pricer, ansvarar för integration och installation. Värdet av ordern uppgår till närmare 60 MSEK. Installationerna kommer att genomföras under innevarande år.

- Detta är ett viktigt steg i acceptansen och utnyttjandet av elektroniska hyllkantsetiketter (ESL) som en integrerad del av strategin, säger Fredrik Berglund, vd för Pricer. Elektronikhandeln har påverkats av internet-handeln och sättet att bemöta denna utmaning är att implementera dynamisk prissättning baserat på Pricers system. Pricers lösning har valts då det som enda system inte påverkas av interferens som är vanligt i elektronikbutiker. Displayerna har också oöverträffad läsbarhet från alla vinklar och två-vägs kommunikation, avslutar Berglund.


För ytterligare information kontakta:

Fredrik Berglund, vd eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande tisdag, 16:e april 2013 kl. 15:00


Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ)                                                               Hemsida: www.pricer.com
Västra Järnvägsgatan 7                                                 Telefon: +46 8 505 582 00
SE-111 64 Stockholm
                                                      Organisationsnummer: 556427-7993

Bifogade filer