Skip to content

Förändring av antalet aktier och röster i Pricer

Share:

Till följd av den genomförda företrädesemissionen i Pricer AB har antalet aktier och röster i Pricer AB ändrats.

Genom företrädesemissionen, som offentliggjordes den 29 juni 2023 och registrerades hos Bolagsverket den 6 september 2023, har antalet aktier ökat med 46 676 000 B-aktier. Antalet röster har ökat med motsvarande antal. Per den 29 september 2023 uppgår det totala antalet aktier till 163 965 137 (varav 225 523 A-aktier och 163 739 614 B-aktier) och det totala antalet röster till 164 867 229.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Larsson, VD, Pricer AB
magnus.larsson@pricer.com
+ 46 (0) 704 31 68 51

Susanna Zethelius, CFO, Pricer AB
susanna.zethelius@pricer.com
+ 46 (0) 704 440 092

Om Pricer

Pricer är ett ledande globalt techföretag inom den snabbväxande marknaden för smart retail med digitala butikslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Genom digitala prisetiketter, avancerad teknik såsom optisk trådlös kommunikation och AI samt ständig innovation lägger Pricer grunden för kommunikation och effektivitet i butik. Bakom Pricers branschledande snabba, robusta och skalbara plattform som ständigt utvecklas med ny funktionalitet ligger 30 års branscherfarenhet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.pricer.com.

Denna information är sådan information som Pricer är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid offentliggörandet av detta pressmeddelande.

Bifogade filer