Skip to content

En av världens ledande detaljhandelskedjor väljer Pricers grafiska etiketter för sina butiker – Initialt ordervärde på 20 MSEK

Share:

Pricer har fått en viktig order från en av världens 25 största detaljhandelskedjor. Kunden har valt att vara anonym. Beställningen gäller Pricers mest avan...

Pricer har fått en viktig order från en av världens 25 största detaljhandelskedjor. Kunden har valt att vara anonym. Beställningen gäller Pricers mest avancerade system för elektronisk hyllkantsinformation med grafiska så kallade DotMatrix-etiketter. Införandet av lösningen omfattar initialt 15 integrerade butiker och även några franchisebutiker i Europa. Ordervärdet uppgår till 20 MSEK.

Elektronisk prismärkning genomgår en betydande utveckling när det gäller mängden information som visas på etiketterna. Grafiska etiketter gör det möjligt att visa betydligt mycket mer information än bara priset för varan, vilket underlättar för såväl handlare som kunder.

– Ordern är en väsentlig milstolpe för Pricer. Det är första gången som en internationell kedja av denna storlek väljer att införa våra grafiska etiketter genomgående i hela butiken. Vi har förhoppningar att kedjan kommer att välja vår lösning i flera eller alla av sina butiksformat, säger Fredrik Berglund, VD Pricer.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Berglund, VD eller Harald Bauer, ekonomichef, Pricer, tel. 08 – 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande måndag, 17:e juli 2012 kl. 08:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leveran­tören av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i närmare 50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system. På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA. Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggspro­dukter, applikationer och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com.

Bifogade filer