Skip to content

Delårsrapport januari - september 2009

Share:

Omsättning i tredje kvartalet en besvikelse men nya betydelsefulla framsteg tyder på förbättring Januari – september Orderingång 244 (308) MSEK Netto...

Omsättning i tredje kvartalet en besvikelse men nya betydelsefulla framsteg tyder på förbättring Januari – september Orderingång 244 (308) MSEK Nettoomsättning 213,2 (279,3) MSEK Bruttomarginal 40 (39) procent Rörelseresultat 5,9 (33,6) MSEK Resultat efter skatt 0,9 (32,0) MSEK Kassaflöde 44,8 (-11,4) MSEK Tredje kvartalet Orderingång 89 (135) MSEK Nettoomsättning 72,4 (88,7) MSEK Bruttomarginal 38 (41) procent Rörelseresultat 2,8 (11,2) MSEK Resultat efter skatt 1,1 (17,6) MSEK Kassaflöde 16,1 (13,1) MSEK • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,03) SEK för årets första nio månader • Likvida medel var 88,0 (89,8) MSEK vid periodens utgång • Cora beställer ytterligare Pricer ESL-system • Pricer inleder en första fas med installation i en stor detaljhandelskedja i Sydafrika • Första stora europeiska DotMatrix™ ESL-kontraktet för Pricer med Belgacom • Pricer förbättrar operationell effektivitet runt om i världen för att uppnå kostnadsminskning på 5-10 MSEK Händelser efter rapportperiodens utgång • En fransk livsmedelskedja med 85 butiker installerar Pricer DotMatrix™-system • Pricer vinner betydelsefull installation i stor skala med en nivå 1-kedja i Latinamerika För ytterligare information, vänligen kontakta: Charles Jackson, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer