Skip to content

Delårsrapport januari – september 2008

Share:

Orderingången har ökat i tredje kvartalet • Orderingång jan – sep uppgick till 308 (351) MSEK. Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 135 MSE...

Orderingången har ökat i tredje kvartalet

• Orderingång jan – sep uppgick till 308 (351) MSEK. Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 135 MSEK och överträffade därmed kvartalsgenomsnittet under året med 56 procent
• Nettoomsättning jan – sep uppgick till 279,3 (298,9) MSEK. Omsättningen uppgick till 413 (413) MSEK mätt på rullande årsbasis
• Bruttomarginal förbättrades till 39 (29) procent främst beroende på en förbättrad marknadsmix av försäljningen och reducerade produktkostnader, delvis som en effekt av gynnsamma valutakurser
• Rörelseresultat jan – sep uppgick till 33,6 (-14,7) MSEK och rörelsemarginalen till 12 procent
• Resultat efter skatt 32,0 (-20,3) MSEK och resultat per aktie 0,03 (-0,01) SEK
• Likvida medel 89,9 (73,8) MSEK

• Pricer utsedd till ESL-leverantör åt Casinos integrerade kedjor
• Pricer har fått en första flerbutiksorder från ledande gör-det-själv-kedja

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Pricer säkrar installation i 75 danska apotek
• Pricer får order att utrusta ytterligare 50 butiker i Sydafrika
• Pricer har avtalat att återbetala 30 MSEK av det konvertibla lånet i november före förfallodagen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer