Skip to content

Delårsrapport januari - september 2007

Share:

• Orderingång för de tre kvartalen ökade med 51 procent till 351 (233) MSEK • Nettoomsättning för de tre kvartalen uppgick till 298,9 (296,2) MSEK...

• Orderingång för de tre kvartalen ökade med 51 procent till 351 (233) MSEK

• Nettoomsättning för de tre kvartalen uppgick till 298,9 (296,2) MSEK

• Bruttomarginal förbättrades till 29 (20) procent

• Rörelseresultat för de tre kvartalen var -14,7 (-32,6) MSEK. Tredje kvartalet är fortfarande negativt men uppvisar betydande förbättringar

• Resultat efter skatt -20,3 (-35,6) MSEK

• Resultat per aktie -0,01 (-0,05) SEK

• Likvida medel 73,8 (27,0) MSEK

• Pricers styrelse utsåg Charles Jackson till ny VD från 1 september

• Åtgärder för att åstadkomma besparingar fortskrider planenligt

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna delårsrapport för perioden januari-september 2007. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande torsdag, 8 november kl. 09:30

Bifogade filer