Skip to content

Delårsrapport januari - september 2006

Share:

• Nettoomsättning 296,2 (202,6) MSEK, en ökning med 46 procent • Resultat efter skatt -35,6 (-30,3) MSEK • Resultat per aktie -0,04 (-0,04) SEK •...

• Nettoomsättning 296,2 (202,6) MSEK, en ökning med 46 procent

• Resultat efter skatt -35,6 (-30,3) MSEK

• Resultat per aktie -0,04 (-0,04) SEK

• Orderingång 232,6 (252,3) MSEK

• Bruttomarginal 20 (20) procent

• Rörelseresultat -32,6 (-36,3) MSEK, en förbättring med 10 procent

• Likvida medel 27,0 (89,8) MSEK


• Pricer förvärvade konkurrenten Eldat Communication Ltd, Israel och genomför en omorganisation för att uppnå synergier

• Metro Cash & Carry tecknade ett ramavtal värt cirka 75 MSEK för Pricers nya ESL-generation


Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Franprixbutiker i Frankrike tecknade avtal för ESL system från Pricer värt 6 MSEK

Bifogade filer