Skip to content

Delårsrapport januari - mars 2011

Share:

Rekord i orderingång – ökad försäljning – Valutaeffekter påverkar marginalen negativt

Första kvartalet 2011

 • Orderingång: 216 (100) MSEK
 • Nettoomsättning: 111,1 (69,7) MSEK
 • Bruttomarginal: 30 (52) procent
 • Rörelseresultat: 7,6 (12,0) MSEK
 • Rörelsemarginal: 6,9 (17,2) procent
 • Resultat efter skatt: 4,9 (10,4) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,9 (10,8) MSEK
 • Resultat per aktie: 0,00 (0,01) SEK
   
 • En större detaljhandelskedja i Frankrike installerar Pricer i 85 butiker
 • Pricer ingick ett strategiskt samarbete med Coop och tecknar ramavtal i Norden
 • Ytterligare order för 40 butiker från en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor
 • Pricer reviderade licensavtal med japanska Ishida och fick samtidigt order på 40 MSEK
 • Soriana, Mexiko, tecknade ett nytt kontrakt med Pricer för ytterligare 150 butiker

Kommentar från VD Fredrik Berglund
”Vi ser en väsentlig ökning i första kvartalets orderingång och försäljning. Den högre tillväxttakten under hösten 2010 har fortsatt även under inledningen av 2011. Expansionen har också en glädjande sammansättning – en bra mix av återkommande och nya kunder samt en fortsatt bred geografisk fördelning. Vi har tagit viktiga affärer i Amerika, Asien samt Europa. Dessutom har leveranstakten till kund aldrig tidigare varit lika hög under ett första kvartal. Vår marginal var däremot lägre under kvartalet, främst beroende på tyngande valutaeffekter, men den underliggande marginalen är fortsatt god. Sammantaget räknar vi med att kunna prestera en högre omsättning och vinst för helåret 2011 än 2010.”

Bifogade filer