Skip to content

Delårsrapport januari – mars 2010

Share:

Förbättrad orderingång

• Orderingång under jan - mar 2010 uppgick till 100 (68) MSEK • Nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 69,7 (63,1) MSEK • Bruttomarginal uppgick till 52 (56) procent • Rörelseresultat uppgick till 12,0 (6,3) MSEK • Rörelsemarginalen var 17,2 (10,0) procent • Resultat efter skatt 10,4 (7,7) MSEK och resultat per aktie, före och efter utspädning, 0,01 (0,01) SEK • Likvida medel 109,1 (105,4) MSEK • Pricer installerar ESL hos en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång • Pricer når en överenskommelse om att installera ESL hos en ledande italiensk stormarknadskedja, Il Gigante För ytterligare information, vänligen kontakta: Charles Jackson, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer