Skip to content

Delårsrapport januari - mars 2008

Share:

• Orderingång ökade med 8 procent till 98 (91) MSEK • Nettoomsättning uppgick till 75,4 (64,1) MSEK, en ökning med 18 procent. Omsättningen uppgick ti...

• Orderingång ökade med 8 procent till 98 (91) MSEK

• Nettoomsättning uppgick till 75,4 (64,1) MSEK, en ökning med 18 procent. Omsättningen uppgick till 443,6 (406,5) MSEK mätt över fyra rullande kvartal, motsvarande en ökning med 9 procent

• Bruttomarginal förbättrades till 36 (27) procent främst beroende på en förbättrad marknadsmix av försäljningen och reducerade produktkostnader, delvis som en effekt av gynnsamma valutakurser

• Rörelseresultat uppgick till 6,2 (-3,2) MSEK inklusive licensavgift från Ishida

• Resultat efter skatt -0,2 (-2,7) MSEK och resultat per aktie 0,00 (0,00) SEK

• Likvida medel 88,6 (35,8) MSEK


• Metro Cash & Carry påskyndar installation av ESL

• Genombrott för Pricers ESL-plattform med fyrfaldigad överföringshastighetFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer