Skip to content

Delårsrapport januari – mars 2007

Share:

• Nettoomsättning 64,1 (67,5) MSEK, en minskning med 5 procent • Förbättrat resultat efter skatt till -2,7 (-21,9) MSEK • Resultat per aktie -0,003 (...

• Nettoomsättning 64,1 (67,5) MSEK, en minskning med 5 procent

• Förbättrat resultat efter skatt till -2,7 (-21,9) MSEK

• Resultat per aktie -0,003 (-0,03) SEK

• Orderingång 91,1 (160,0) MSEK

• Bruttomarginal 27 (16) procent

• Förbättrat rörelseresultat till -3,2 (-21,0) MSEK

• Likvida medel 35,8 (56,3) MSEK


• Pricer upptar konvertibla lån på 74,9

• Pricer och Ishida tecknar licensavtal för trådlösa grafiska display med en första betalning om 14 MSEK i april


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

• Spanska Cepsa installerar Pricers ESL-etiketter med en order värd 5 MSEK

• Casino fortsätter att installera ESL-etiketter

• Metro Cash & Carry i Frankrike installerar Pricers ESL

Bifogade filer