Skip to content

Delårsrapport januari - Juni 2011

Share:

Fortsatt ökad orderingång och omsättning

Andra kvartalet 2011

 • Orderingång: 151 (82) MSEK
 • Nettoomsättning: 143,9 (109,5) MSEK
 • Bruttomarginal: 35 (39) procent
 • Rörelseresultat: 16,5 (15,7) MSEK
 • Rörelsemarginal: 11,5 (14,3) procent
 • Resultat efter skatt: 16,3 (17,9) MSEK
 • Kassaflöde: -8,4 (-14,0) MSEK
 • Resultat per aktie fore utspädning: 0,15 (0,18) SEK

Januari - juni 2011

 • Orderingång 367 (182) MSEK
 • Nettoomsättning: 255,0 (179,2) MSEK
 • Bruttomarginal: 33 (44) procent
 • Rörelseresultat: 24,1 (27,7) MSEK
 • Rörelsemarginal: 9,5 (15,5) procent
 • Resultat efter skatt: 21,2 (28,3) MSEK
 • Kassaflöde: 21,5 (-3,2) MSEK
 • Resultat per aktie fore utspädning: 0,20 (0,28) SEK
 • Antal pilotordrar har ökat jämfört med 2010
 • Leveranser till franska Cora har utökats även till 6 hypermarkets i Belgien              
 • Pricer har ingått ett ramavtal med Coop i Norden
 • Ytterligare order för 40 butiker och fortsatta leveranser till en av Nordamerikas 50 största detaljhandelskedjor
 • Mexikanska Soriana tecknade ett nytt kontrakt med Pricer för ytterligare 150 butiker
 • Pricer reviderade licensavtalet med japanska Ishida och fick samtidigt order på 40 MSEK

Kommentar från VD Fredrik Berglund

Vår orderingång och omsättning fortsätter att växa. Därmed håller fjolårets tillväxttakt i sig. Det är glädjande att orderbokens sammansättning inte består av ett fåtal stora ordrar utan att vi ser en god spridning i såväl storlek som geografi. Vi har i dag kunder på samtliga kontinenter och har tagit viktiga affärer i Amerika, Asien och Europa. Det ökade antalet pilotordrar som tecknats ger en indikation om fortsatt tillväxt. Bruttomarginalen – som är den bästa sedan andra kvartalet 2010 – har stärkts. Resultatet har tyngts något av engångskostnader och valutaeffekter. Sammantaget räknar vi fortsatt med att kunna prestera en högre omsättning och vinst för helåret 2011 än 2010.

Bifogade filer