Skip to content

Delårsrapport januari - juni 2009

Share:

Svagt andra kvartal men stark orderstock pekar mot förbättring

Januari – juni Orderingång 154 (173) MSEK Nettoomsättning 140,8 (190,6) MSEK Bruttomarginal 41 (38) procent Rörelseresultat 3,1 (22,4) MSEK Resultat efter skatt -0,2 (14,4) MSEK Andra kvartalet Orderingång 87 (75) MSEK Nettoomsättning 77,7 (115,2) MSEK Bruttomarginal 28 (39) procent Rörelseresultat -3,2 (16,2) MSEK Resultat efter skatt -7,9 (14,6) MSEK • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,01) SEK för årets första sex månader • Likvida medel var 77,2 (73,6) MSEK vid periodens utgång • Även om den tidigare angivna prognosen att nå resultat i närheten av förra året nu anses mer utmanande förväntas andra halvåret bli väsentligt bättre än det första • Två stora europeiska detaljhandelskedjor väljer Pricers system • Första stora europeiska DotMatrix™ ESL-kontraktet för Pricer med Belgacom • Casinos närbutikskedjor fortsätter installera Pricers ESL-system Händelser efter rapportperiodens utgång • Pricer inleder installation i en stor detaljhandelskedja i Sydafrika • Pricer har tecknat avtal om en betydelsefull installation i en första fas med ytterligare en ledande mobiltelefonkedja • Pricer har säkrat exklusiv försäljning på hemmamarknaden för en stor europeisk detaljhandelskedja och fått inledande order

Bifogade filer