Skip to content

Delårsrapport januari – juni 2008

Share:

• Orderingång minskade till 173 (236) MSEK. Orderingången har däremot ökat efter rapportperiodens utgång • Nettoomsättning uppgick till 190,6 (167,0) MSE...

• Orderingång minskade till 173 (236) MSEK. Orderingången har däremot ökat efter rapportperiodens utgång
• Nettoomsättning uppgick till 190,6 (167,0) MSEK, en ökning med 14 procent Omsättningen uppgick till 456 (407) MSEK mätt på rullande årsbasis, motsvarande en ökning med 12 procent
• Bruttomarginal förbättrades till 38 (28) procent främst beroende på en förbättrad marknadsmix av försäljningen och reducerade produktkostnader, delvis som en effekt av gynnsamma valutakurser
• Rörelseresultat uppgick till 22,4 (-13,9) MSEK, en ökning med 36 MSEK
• Resultat efter skatt 14,4 (-14,9) MSEK och resultat per aktie 0,01 (-0,01) SEK
• Likvida medel 73,6 (52,5) MSEK

• Pricer installerar ESL-etiketter i dansk apotekskedja
• Pricer utsedd till ESL-leverantör åt Casinos integrerade kedjor
• E. Leclerc stormarknader har blivit den första europeiska detaljhandelskedja att utrusta kompletta butiker med DotMatrix™ ESL

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Pricer säkrar stora ESL order i Italien
• Order erhållen för ESL till 62 Franprix livsmedelsbutiker i Frankrike


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer