Skip to content

Delårsrapport januari - juni 2006

Share:

• Nettoomsättning 170,3 (103,3) MSEK, en ökning med 65 procent • Resultat efter skatt -37,1 (-22,6) MSEK • Resultat per aktie -0,05 (-0,04) SEK • Orderi...

• Nettoomsättning 170,3 (103,3) MSEK, en ökning med 65 procent • Resultat efter skatt -37,1 (-22,6) MSEK • Resultat per aktie -0,05 (-0,04) SEK • Orderingång 189,6 (190,1) MSEK • Bruttomarginal minskade till 16 (22) procent • Rörelseresultat -35,3 (-28,9) MSEK, en försämring med 22 procent • Likvida medel 29,0 (130,8) MSEK • Pricer förvärvade konkurrenten Eldat Communication Ltd, Israel och genomför en omorganisation för att uppnå synergier • Pricer har sålt sina aktier i Appulse Ltd, Indien • Pricer har reviderat sin prognos för förväntat positivt kassaflöde Väsentliga händelser efter periodens utgång • Metro Cash & Carry tecknade en första order för Pricers nya ESL-generation För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08-505 582 00

Bifogade filer