Skip to content

Cora lägger ny order för Pricers ESL-system

Share:

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades t...

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredag, 4 september 2009 kl. 11:00. Pricer, världens ledande företag inom elektroniska hylletiketter, har vunnit nästa fas av ESL-implementeringen i Coras stormarknader. Cora är en av de största livsmedelskedjorna i Frankrike. Pricer ansvarar för systemintegrering, implementering och supportservice. Efter en lyckad pilotinstallation med Pricers system i Coras butik i Soissons under 2007 och installationer i tre hypermarkets under 2008 i Frankrike och Luxemburg, har Cora lagt ytterligare en order på sju hypermarkets. I denna lösning ingår både segmentsbaserade och grafiska ESL-etiketter. Ordern ingår i ett ramavtal som tecknades 2007 och som bekräftar Coras val av Pricer som koncernens ESL-leverantör. – Pricer är mycket nöjd med att Cora har valt att utvidga sin ESL-installation. Idag är det viktigare än någonsin för butikerna att optimera sin prissättning. Vår flexibla och skalbara teknik uppfyller deras behov på bästa sätt, säger Charles Jackson, VD för Pricer. – Att Cora nu tar ytterligare ett steg i sin ESL-satsning är ett tydligt bevis på den vikt som de stora detaljhandelskedjorna fäster vid valet av ESL-leverantör. Cora har tidigare lagt ner mycket arbete på en pilotinstallation med en annan ESL-teknik, så företaget är väl insatt i alla systemkrav. Det här kontraktet bekräftar vår ställning som förstahandsvalet av leverantör för majoriteten av de franska integrerade detaljhandlarna, säger Charles Jackson. – Cora valde Pricer på grund av systemets kommunikationshastighet och möjligheten till tvåvägskommunikation, den nya displayteknikens många användningsområden och systemets skalbarhet. I grund och botten handlade det om att välja det effektivaste verktyget för kundservice, butiksverksamhet och marknadsföring i butiken, säger Philippe Goas, säljchef för Mellaneuropa vid Pricer. Om Cora Cora är en belgisk detaljhandelskoncern som äger flera stormarknads- och hypermarknadskedjor i världen. Koncernen grundades 1974 och i dess portfölj ingår bland annat varumärkena Match, Profi, Albinuta, Truffaut, Ecomax, Animalis, Sovena och Houra utöver Corabutikerna. I Frankrike har Cora 59 hypermarkets med en yta på mer än 550 000 m². www.cora.fr

Bifogade filer